De tai VRT 4

Đánh giá hiệu quả kháng sinh dự phòng một liều trước mổ trên phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tại khoa Ngoại Tổng Quát bệnh viện Đa khoa Đồng Nai  

 •   05/03/2024 09:37:48 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá hiệu quả kháng sinh dự phòng một liều trước mổ trên phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tại khoa Ngoại Tổng Quát bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Thoat vi ben

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

 •   04/12/2023 02:47:39 PM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG SINH DỰ PHÒNG MỘT LIỀU TRƯỚC MỔ SO VỚI KHÁNG SINH SỬ DỤNG SAU MỔ TRONG PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
NCKH 4

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH VỀ XƯƠNG KHỚP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

 •   08/02/2022 04:02:28 PM
 •   Đã xem: 4949
 •   Phản hồi: 0
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH VỀ XƯƠNG KHỚP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
Cao Hữu Thanh Lâm, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Ánh Tuyết
NCKH 3

MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA E.COLI TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT- NGHIÊN CỨU HỒI CỨU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI (2018 – 2021)

 •   08/02/2022 03:55:59 PM
 •   Đã xem: 1616
 •   Phản hồi: 0
MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA E.COLI TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT- NGHIÊN CỨU HỒI CỨU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI (2018 – 2021)Đào Minh Ý, Đoàn Thị Kim Xuyến, Trần T Ngọc Châu
NCKH 2

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

 •   08/02/2022 03:43:45 PM
 •   Đã xem: 2124
 •   Phản hồi: 0
PHÂN TÍCH SỬ DỤNG VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAILày A Cẩu, Nguyễn Thị Thúy Hằng
NCKH

ỨNG DỤNG XẠ HÌNH XƯƠNG VỚI THUỐC PHÓNG XẠ 99mTc-HMDP TRONG PHÁT HIỆN DI CĂN XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ

 •   08/02/2022 03:09:19 PM
 •   Đã xem: 1301
 •   Phản hồi: 0
ỨNG DỤNG XẠ HÌNH XƯƠNG VỚI THUỐC PHÓNG XẠ 99mTc-HMDPTRONG PHÁT HIỆN DI CĂN XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚPhạm Mạnh Toàn, Nguyễn Bảo Lộc, Đinh Thanh Bình(* Phạm Mạnh Toàn - Khoa Dược, Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai, ** Nguyễn Bảo Lộc - Khoa Dược, Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai. *** Đinh Thanh Bình – Khoa Ung bướu 2, BV Đa khoa Đồng Nai. )
HỘI NGHỊ KHOA HỌC - KỸ THUẬT

HỘI NGHỊ KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 •   27/05/2019 08:39:23 AM
 •   Đã xem: 2734
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị Khoa học & Kỹ thuật Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai lần thứ VII - năm 2019
Chuyên đề: Dược - Cận Lâm Sàng
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR)

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR)

 •   22/05/2019 02:46:11 PM
 •   Đã xem: 3798
 •   Phản hồi: 0
KHẢO SÁT CÔNG TÁC BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI TỪ THÁNG 01 –09/2018
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ACINETOBACTER VÀ PSEUDOMONAS

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ACINETOBACTER VÀ PSEUDOMONAS

 •   22/05/2019 02:20:44 PM
 •   Đã xem: 4878
 •   Phản hồi: 0
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ACINETOBACTER VÀ PSEUDOMONAS ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VANCOMYCIN & BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG SINH VANCOMYCIN TRONG ĐIỀU TRỊ

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VANCOMYCIN & BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG SINH VANCOMYCIN TRONG ĐIỀU TRỊ

 •   20/05/2019 09:01:58 AM
 •   Đã xem: 3162
 •   Phản hồi: 0
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VANCOMYCIN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 VÀ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG SINH VANCOMYCIN TRONG ĐIỀU TRỊ NĂM 2018 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU THEO TIÊU CHUẨN ATP III VÀ ATP IV

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU THEO TIÊU CHUẨN ATP III VÀ ATP IV

 •   20/05/2019 08:51:16 AM
 •   Đã xem: 3592
 •   Phản hồi: 3
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU THEO TIÊU CHUẨN ATP III VÀ ATP IV TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2017
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2015 VÀ NĂM 2016

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2015 VÀ NĂM 2016

 •   08/08/2018 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 5306
 •   Phản hồi: 29
Mục tiêu nghiên cứu: - Mô tả thực trạng cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 2015 - 2016.- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC CHIA LIỀU INSULIN

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC CHIA LIỀU INSULIN

 •   08/08/2018 11:03:57 AM
 •   Đã xem: 4280
 •   Phản hồi: 0
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC CHIA LIỀU INSULIN LỌ THÁNG 8 NĂM 2017 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI TỪ THÁNG 01-22/09/2017

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI TỪ THÁNG 01-22/09/2017

 •   08/08/2018 10:51:42 AM
 •   Đã xem: 6580
 •   Phản hồi: 0
TÓM TẮT
Ngày nay, trong vấn đề sử dụng thuốc, người ta không chỉ quan tâm đến chất lượng và tính hiệu quả mà còn chú ý đến tính an toàn của nó. Với mục đích phòng tránh và giảm thiểu tác hại cho bệnh nhân, việc xây dựng một cơ chế đánh giá và theo dõi an toàn của thuốc trong thực hành lâm sàng là hết sức cần thiết. Chúng tôi đã tiến hành phân tích các báo cáo tự nguyện ADR tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai từ tháng 01 đến ngày 22/9/2017, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao số lượng, chất lượng thông tin trong báo cáo và nhận thức của cán bộ y tế trong báo cáo ADR.
Kết quả: ADR thường gặp ở những người có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Dược sĩ là đối tượng báo cáo ADR nhiều nhất chiếm 52,78%. Ba khoa có báo cáo ADR nhiều nhất là khoa ung bướu, chẩn đoán hình ảnh và hồi sức tích cực chống độc. Nhóm thuốc được báo cáo nhiều nhất là kháng sinh nhóm beta-lactam chiếm tỷ lệ 41,87%. Đa số các ADR xảy ra ở đường tiêm/truyền chiếm tỷ lệ 95,35%.
GIÁM SÁT SAI SÓT THUỐC TRONG VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ NGOẠI TRÚ

GIÁM SÁT SAI SÓT THUỐC TRONG VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ NGOẠI TRÚ

 •   25/12/2017 02:59:15 PM
 •   Đã xem: 6557
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá tình hình sai sót chung trong việc kê đơn thuốc. Biết được các sai sót có thể xảy ra trong quá trình kê đơn thuốc BHYT ngoại trú. Biết được các nhóm thuốc và phòng khám thường gặp sai sót.
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KÊ ĐƠN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KÊ ĐƠN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

 •   14/12/2017 11:28:36 AM
 •   Đã xem: 8315
 •   Phản hồi: 0
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KÊ ĐƠN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017
Cure H Pylori

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ HELICOBACTER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ QUÝ I NĂM 2017

 •   14/12/2017 11:16:31 AM
 •   Đã xem: 2574
 •   Phản hồi: 0
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ HELICOBACTER PYLORI
TRÊN BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ QUÝ I NĂM 2017 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
thuoc

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC

 •   05/12/2017 08:27:12 AM
 •   Đã xem: 4756
 •   Phản hồi: 0
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2015 VÀ NĂM 2016

Các tin khác

Giới thiệu

Khoa Dược 06/2016

Website Khoa Dược bệnh viện đa khoa Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động từ tháng 06/2016 sau khoảng thời gian 1 năm ấp ủ lên kế hoạch dự án thông tin thuốc trực tuyến dành cho cán bộ nhân viên y tế. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đem đến cho quý đồng nghiệp những thông tin y dược khoa hữu ích,  chính...

Văn bản mới

3468

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

Lượt xem:2815 | lượt tải:572

TT-52/2017-BYT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN THUỐC VÀ VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Lượt xem:3478 | lượt tải:845

51/2017/TT-BYT

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ

Lượt xem:3732 | lượt tải:951

43-2007-QĐ-BYT

QUYẾT ĐỊNH 43-2007-QĐ-BYT VỀ XỬ LÍ RÁC THẢI Y TẾ

Lượt xem:2970 | lượt tải:764

TT 20/2017/TT-BYT

NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2017/TT-BYT VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Lượt xem:5163 | lượt tải:1182

TT-26/2019-BYT

THÔNG TƯ 26-BYTQUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC THUỐC HIẾM

Lượt xem:2570 | lượt tải:876

Công văn 22098/QLD-ĐK

Công văn 22098/QLD-ĐK về việc thống nhất chỉ định đối với thuốc Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi

Lượt xem:6290 | lượt tải:932

07/2017/TT-BYT

DANH MỤC THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN - Thông tư 07/2017/TT-BYT

Lượt xem:5826 | lượt tải:266

15466/QLD – TT

Cục Quản lý Dược: Cập nhật hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa hoạt chất metformin điều trị đái tháo đường tuýp II

Lượt xem:3908 | lượt tải:111

18584/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa levonorgestrel sử dụng trong tránh thai khẩn cấp

Lượt xem:3226 | lượt tải:272
Thống kê
 • Đang truy cập20
 • Hôm nay263
 • Tháng hiện tại42,512
 • Tổng lượt truy cập13,098,665
Video
Hình ảnh
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây