DANH MỤC THUỐC CẦN HỘI CHẨN

STT Tên hoạt chất Tên thương mại Nồng độ, hàm lượng Đường dùng, dạng bào chế Cơ sở sản xuất Nước sản xuất
1 Cefepim* CEFEPIME GERDA 2G 2g Tiêm LDP LABORATORIOS TORLAN SPAIN
2 Cefepim* CEFEPIME GERDA 1G 1g Tiêm LDP LABORATORIOS TORLAN SA SPAIN
3 Cefoperazon + Sulbactam* ZEFOBOL-SB 1000 500mg + 500mg Tiêm ZEISS PHARMACEUTICALS PVT. LTD. INDIA
4 Cefoperazon + Sulbactam* BASULTAM 1g + 1g Tiêm MEDOCHEMIE LTD - FACTORY C CYPRUS
5 Cefoperazon + Sulbactam* XONESUL-2 1g + 1g Tiêm M/S SAMRUDH PHARMACEUTICALS PVT.LTD INDIA
6 Cefotiam* CEFOTIAM 0,5G 500mg Tiêm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP VIỆT NAM
7 Cefotiam* CEFOTIAM 2G 2g Tiêm VCP VN
8 Ceftriaxon* CEFTRIAXON STRAGEN 2G 2g Tiêm MITIM S.R.L ITALY
9 Ceftriaxon* TRIAXOBIOTIC 2000 2g Tiêm TENAMYD PHARMA VIỆT NAM
10 Ceftriaxon* ROCEPHIN 1G I.V. 1 g Tiêm F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD THỤY SỸ
11 Ceftriaxon* NUCEFTRI-1000 1g Tiêm ZEISS PHARMACEUTICALS PVT. LTD. INDIA
12 Imipenem + Cilastatin* IMIPENEM CILASTATIN KABI 500mg + 500mg Tiêm FACTA FARMACEUTICI S.P.A ITALY
13 Imipenem + Cilastatin* IMANMJ 250 250mg + 250mg Tiêm M.J BIOPHARM INDIA
14 Meropenem* MEROPENEM KABI 500MG 0,5g Tiêm truyền FACTA FARMACEUTICI S.P.A ITALY
15 Meropenem* TIEPANEM 1G 1g Tiêm FACTA FARMACEUTICI S.P.A Ý
16 Meropenem* MIZAPENEM 1G 1g Tiêm CÔNG TY CPDP MINH DÂN VIỆT NAM
17 Piperacilin + Tazobactam* VITAZOVILIN 3G 3g + 0,375g Tiêm VCP VN
18 Piperacilin + Tazobactam* CARAZOTAM 2g + 250mg Bột pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, tiêm MITIM S.R.L ITALY
19 Piperacilin + Tazobactam* VITAZOVILIN 2g + 0.25g Tiêm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP VIỆT NAM
20 Amikacin* SELEMYCIN 500MG/2ML 500mg/2ml Uống MEDOCHEMIE LTD - AMPOULE INJECTABLE FACILITY CYPRUS
21 Amikacin* CHEMACIN 500mg/2ml Tiêm LABORATORIO FARMACEUTICO C.T.S.R.L ITALIA
22 Amikacin* AMIKACIN 500mg/100ml Tiêm truyền JW PHARMACEUTICAL CORPORATION KOREA
23 Amikacin* ZILVIT 500mg/100ml Tiêm CT CP DP TW 1 - PHARBACO VIỆT NAM
24 Amikacin* VINPHACINE 500mg Tiêm VINPHACO VIỆT NAM
25 Netilmicin sulfat* NEGABACT 100mg/2ml Tiêm YOO YOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD. HÀN QUỐC
26 Netilmicin sulfat* NELCIN 150 150mg/2ml Tiêm VINPHACO VIỆT NAM
27 Netilmicin sulfat* NETILMICIN 300MG/3ML 300mg/3ml Tiêm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN VIỆT NAM
28 Netilmicin sulfat* NETLISAN 300mg/3ml Tiêm SANJIVANI PARANTERAL LTD INDIA
29 Netilmicin sulfat* NETILMICIN 300MG/100ML 300mg/100ml Tiêm CÔNG TY CPDP AMVI VIỆT NAM
30 Levofloxacin* AMFLOX 250mg/50ml Tiêm AMANTA HEALTHCARE INDIA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây