DANH MỤC THUỐC

STT Tên hoạt chất Tên thương mại Nồng độ, hàm lượng Đường dùng, dạng bào chế Cơ sở sản xuất Nước sản xuất Hội chẩn Lưu ý TT30 Kho Nội trú A Kho Ngoại trú A Kho Nội trú B Kho ngoại trú B
1 Meloxicam Meloxicam 15mg/1,5ml 15mg/1,5ml Tiêm Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
2 Midazolam Zodalan 5mg/1ml Tiêm Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
3 Papaverin hydroclorid Papaverin 2% 40mg/2ml Tiêm Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
4 Fexofenadin Danapha-Telfadin 60mg Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
5 Phytomenadion (vitamin K1) Vitamin K1 1mg/1ml 1mg/1ml Tiêm Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
X
6 Amitriptylin hydroclorid Amitriptylin 25mg 25mg Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
7 Fluoxetin Nufotin 20mg Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
8 Phenytoin Phenytoin 100mg 100mg Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
9 Diosmin + hesperidin Dacolfort 450mg + 50mg Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
10 Haloperidol Haloperidol 2mg 2mg Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
11 Sorbitol Sorbitol 5g 5g Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
12 Trihexyphenidyl hydroclorid Danapha-Trihex 2 2mg Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
13 Vitamin K1 Vitamin K1 1mg/1ml 1mg/1ml Tiêm Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam
X
14 Sitagliptin ZLATKO-50 50mg Uống Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam
15 Aciclovir Meileo 250mg Truyền tĩnh mạch Meiji Pharma Spain, S.A Tây Ban Nha
16 Fosfomycin (natri) Fosmicin tablets 500 500mg Uống Meiji seika Pharma Co.,Ltd. Odawara Plant Nhật Bản
17 Enalapril + hydrochlorothiazid Enaplus HCT 10/12.5 10mg + 12,5mg Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam
18 Perindopril + amlodipin VT-Amlopril 4mg + 5mg Uống USV Private Limited Ấn Độ
19 Gliclazid + metformin Melanov-M 80mg + 500mg Uống Micro Labs Limited Ấn Độ
20 Dexibuprofen Eupicom Soft Capsule 300mg Uống Kolmar Pharma Co., Ltd Korea
21 Ramipril Ramipril GP 2,5mg Uống Farmalabor-Produtos Farmacêuticos, S.A PORTUGAL
22 Ramipril RAMIPRIL GP 5mg Uống Farmalabor-Produtos Farmacêuticos, S.A PORTUGAL
23 Erythropoietin Mirafo Prefilled Inj. 4000IU 4.000IU/0,5ml Tiêm TS Corporation (Tên mới: HK Bioinnovation Co, Ltd) Korea
24 Moxifloxacin Moveloxin Injection 400mg 400mg/250ml Tiêm HK inno.N Corporation Korea
25 Teicoplanin* Tapocin injection 400mg 400mg Tiêm KukJe Pharma Ind. Co., Ltd Korea
26 Methyl prednisolon Creao Inj. 40mg Tiêm BCWorld Pharm. Co., Ltd Korea
27 Amikacin JW Amikacin 500mg/100ml Injection 500mg/100ml Tiêm JW Life Science Corporation Korea
28 Silymarin Silygamma 150mg Uống Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH ĐỨC
29 Cefoperazon + sulbactam Vibatazol 1g/0,5g 1g + 0,5g Tiêm Công ty cổ phần dược phẩm VCP Việt Nam
X
30 Vitamin B1 + B6 + B12 Milgamma N (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Tiêm Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH ĐỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây