V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  •   05/06/2020 04:35:51 AM
  •   Đã xem: 316
  •   Phản hồi: 0
Thu hồi thuốc Captopril (Captopril 30mg)
bản tin quý 1 2020

Tạp Chí Khoa Dược Quý 1- 2020

  •   11/03/2020 03:48:44 AM
  •   Đã xem: 523
  •   Phản hồi: 0
TẠP CHÍ KHOA DƯỢC QUÝ